Uravalmennuksessa valmennamme ihmistä, emme asiaa, kuten esimerkiksi uraa. Uravalmennus on erilaisille kohderyhmille annettavaa valmennusta hänen työuransa eri kohdissa. Tavoitteena on valmentaa asiakasta löytämään itselle sopiva ura. Uravalmennuksessa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja, tuetaan asiakkaan osaamisen tunnistamista ja vahvistetaan hänen itsetuntemustaan ja urapohjaista osaamistaan. 

Uravalmentajan ammattitaitoa on tuoda asiakkaalle hänen osaamisensa näkyväksi ja kannustaa asiakasta tuomaan osaamisensa, taitonsa ja tietonsa näkyväksi myös työnantajalle. 

Uravalmennuksen tavoitteena on asiakkaan työllistyminen, yrittäjäksi ryhtyminen, ohjautuminen soveltuvaan koulutukseen tai muuhun hänen elämäntilanteeseensa sopivaan palveluun. Valmennuksen tulee kehittää valmiuksia kohti työtä ja valmennuksen jälkeen asiakkaalla on oltava selkeä suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Asiakkaan tavoite voi olla työelämävalmiuksien kehittyminen, aktiivinen työnhaku, osaamisen tunnistamisen ja muiden taitojen kehittyminen kohti ensisijaista tavoitetta.

Uravalmentajan tehtävänä on olla asiakkaan rinnalla kulkijana työnhaussa ja auttaa oman elämänpolun löytämisessä. Uravalmentaja on henkilö, jolla on laajaa kokemusta ja tuntemusta elämästä yleensä, koska näemme uravalmennuksen ulottuvan niin henkilökohtaiseen elämään, oman työuran ja elämänsuunnan löytymiseen elämässä yleensä. 

Uravalmentaja vie asiakasta aktiivisesti/ratkaisukeskeisesti eteenpäin elämässä toki keskittyen ensisijaisesti asiakkaan työelämään, mutta silti uravalmennus vaikuttaa merkityksellisesti niin työhösi, Sinuun, hlökohtaiseen elämääsi ja Sinun kauttasi vaikutus heijastuu perheeseesi, ystäviisi ja niin edelleen. Kaiken pohjalla on kuitenkin se Sinun kokonaisvaltainen hyvinvointisi ja yksi suuri osa-alue on siitä oma polkusi työelämässä. Kun voit hyvin työelämässä/työssäsi, niin koko elämä on mukavaa. Kuitenkin vietämme suuren osan elämästämme työssämme, toki esimerkiksi perhesuhteet vaikuttavat työhösi. 

Eli tulemme siihen, että koko elämä on käsittelyssä uravalmennuksessa. Uravalmennus peilaa koko Sinun muuta elämääsi ja myös päinvastoin, koko elämäsi peilaa uraasi.

Onko urapolkusi hukassa? Mietit, mikä minusta tulee isona?

Mietitkö, että jotain tarvitsisi muuttua, jotta voisit paremmin työssäsi? Mistä kiikastaa?

Oletko unelmoinut työstä, jossa voisit paremmin?

Mietitkö, lähtisinkö opiskelemaan vai vaihtaisinko alaa kokonaan?

Näihin ylläoleviin kysymyksiin löytyy apua uravalmennuksesta.

Mitä uravalmennus on?