Urasuunnan etsintä

Millaisia tunteita sinun unelmauraasi kuuluu? Olet päättänyt tehdä muutoksen urallasi. Jos sinulla ei olisi mitään rajoitteita uuden unelmaurasi saavuttamiselle, niin mieti hetki, millaisia tunteita sinulla herää, kun mietit unelmauraasi? Kirjoita tunteesi paperille. Päällimmäisenä tunteistasi saattaa olla onnellisuus. Miltä onnellisuus tuntuu

Tunteet työnhaussa

Millaisia tunteita sinulle on herännyt työnhaussa? Mieti muutamia… Riittämättömyyden tunne, ilon tunne, onnistumisen tunne, rohkeuden tunne, pettymyksen tunne. Työnhakuun liittyy usein paljon tunteita. Voisiko sanoa, että työnhaku on hyvin tunnerikasta. Myös ikävät tunteet nostavat päätään. Takanasi voi olla yt-neuvottelut, irtisanominen,

Tämä hetki

Ei ole menneisyyttä, ei tulevaisuutta, on vain tämä hetki. Käyttäkäämme siis tämä hetki itselle sopivalla tavalla, tavalla jolloin juuri Sinä voit hyvin. Kun sinä voit hyvin, se säteiee ympärillesi, läheiset, ystävät ja kanssaihmiset voivat lähelläsi hyvin. Lähelläsi on hyvä olla,

Mitä uravalmennus on?

Uravalmennuksessa valmennamme ihmistä, emme asiaa, kuten esimerkiksi uraa. Uravalmennus on erilaisille kohderyhmille annettavaa valmennusta hänen työuransa eri kohdissa. Tavoitteena on valmentaa asiakasta löytämään itselle sopiva ura. Uravalmennuksessa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja, tuetaan asiakkaan osaamisen tunnistamista ja vahvistetaan hänen itsetuntemustaan ja urapohjaista osaamistaan.  Uravalmentajan ammattitaitoa on